ติดต่อผู้ประสานงาน

IMG_6129

 

ฝ่ายจัดการประชุม
ธัญลักษณ์  เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์  0 2561 4504-5 ต่อ 421-422
โทรสาร 0 2561 4503
อีเมล geoinfotech@gistda.or.th

 

 

IMG_5863

 

ฝ่ายวิชาการ
ชลธิชา จิตรไพบูลย์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์  0 2561 4504-5 ต่อ 431-432
โทรสาร 0 2561 4503
อีเมล geoinfotech@gistda.or.th

 

 

d#-590

 

ฝ่ายนิทรรศการ
สาธิต ทิสยากร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์  0 2561 4504-5 ต่อ 441-442
โทรสาร 0 2561 4503
อีเมล geoinfotech@gistda.or.th